இந்த வலைப்பதிவில் தேடு

செவ்வாய், 29 ஆகஸ்ட், 2023

ரோபோட்டிக்ஸின் தந்தை: இஸ்மெயில் அல்-ஜசாரி

 

FATHER OF ROBOTICS: ISMAIL AL-JAZARI (1136–1206)

Ismail Al-Jazari was a polymath: a scholar, inventor, mechanical engineer, artisan, artist, and mathematician from the Artuqid Dynasty of Jazira in Mesopotamia. ‘The Book of Knowledge of Ingenious Mechanical Devices’ is a medieval Arabic book written by Ismail al-Jazari in the 12th century. It describes over fifty mechanical devices and automata, including clocks, water-raising machines, musical automatons, and humanoid robots. Al-Jazari provides detailed instructions for constructing each device and includes anecdotes and historical references. The book had a significant influence on the development of European clockmaking and automata, offering insights into daily life and technological innovations in the Islamic world during the medieval period. It’s his book that influenced key concepts of modern-day robotics.

ரோபோட்டிக்ஸின் தந்தை: இஸ்மெயில் அல்-ஜசாரி (1136–1206)

இஸ்மாயில் அல்-ஜசாரி ஒரு பாலிமாத்: மெசொபொடாமியாவில் உள்ள ஜஸிராவின் ஆர்டுகிட் வம்சத்திலிருந்து ஒரு அறிஞர், கண்டுபிடிப்பாளர், இயந்திர பொறியாளர், கைவினைஞர், மற்றும் கணிதவியலாளர். இஸ்மாயில் அல்-ஜசாரி 12 ஆம் நூற்றாண்டில் எழுதிய இடைக்கால அரபு நூலாகும் ‘The Book of Ingenious Mechanical Devices’ கடிகாரங்கள், தண்ணீர் வளர்க்கும் இயந்திரங்கள், இசை தானியங்கி மற்றும் ஹுமனாய்ட் ரோபோக்கள் உட்பட ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்ட இயந்திர சாதனங்கள் மற்றும் ஆட்டோமேட்டா விவ அல்-ஜசாரி ஒவ்வொரு சாதனத்தையும் கட்டுவதற்கு விரிவான வழிமுறைகளை வழங்குகிறது. மேலும் அன்க்டோட்டுகள் மற்றும் வரலாற்று குறிப்புகள் உள்ளடக்கியது இந்த புத்தகம் ஐரோப்பிய கடிகார தயாரிப்பு மற்றும் தானியங்கி வளர்ச்சியில் குறிப்பிடத்தக்க செல்வாக்கு இருந்தது, இடைக்கால காலத்தில் இஸ்லாமிய உலகில் தினசரி வாழ்க்கை மற்றும் தொழில்நுட்ப கண்டுபிடிப்புகள் பற்றிய நுண்ணறிவு வழங்குகிறது. நவீன கால ரோபோட்டிக்ஸ் பற்றிய முக்கிய கருத்துகளை இவரது புத்தகம் தான் பாதித்தது


கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக