இந்த வலைப்பதிவில் தேடு

ஞாயிறு, 22 நவம்பர், 2020

திருக்குர்ஆன் நற்செய்தி மலர் - டிசம்பர் 2020 இதழ்


திருக்குர்ஆன் நற்செய்தி மலர் - டிசம்பர் 2020 இதழ் 

பொருளடக்கம்:

இந்தியாவில் கால் பதிக்காமலே காவல் காக்கும் மாமனிதர்!-2

மார்க்கத்தின் மாறாத்தன்மை பாதுகாக்கப்படுதல் -5

மதுவிலிருந்து மக்களைக் காக்கும் மாமனிதர்! -6

மனங்களை மாற்றி சீர்திருத்தும் இஸ்லாம் -7

விமர்சனங்களை வென்ற மாமனிதர் -9

மதுவுக்கு எதிரான கடுமையான நடவடிக்கைகள் -10

மது அருந்துவோருக்கு மறக்கமுடியாத தண்டனை! -11

இறந்த பின்னும் தர்மத்தைக் காக்கும் மாமனிதர் -12

என்னதான் போதித்தார் அந்த மாமனிதர்? -14

நபிகளாரை இகழ்வோரின் முகத்திரை கிழித்த தாமஸ் கார்லைல்! -17

நூலில் இருந்து சில வரிகள்..-19

சொத்து சேர்க்காத மாமன்னர் -20

உலகளாவிய சுயமரியாதை இயக்கம் நிறுவிய மாமனிதர்!-21

நூறு பேரில் முதல்வர் நபிகளார் - ஏன்? -23 

வியாழன், 19 நவம்பர், 2020

வாழ்வின் சகல பிரச்சினைகளுக்கும் ஒரே மருந்து திருக்குர்ஆன்

ஹஸ்ரத் ஜஃபர் ஸாதிக் றஹிமஹுல்லாஹ் அவர்கள் நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களின் "அஹ்லுல் பைத்" எனும் புனித குடும்பத்தில் பிற்காலத்தில் தோன்றிய ஒரு பெருந்தகை.

ஒரு முறை ஹஸ்ரத் ஜஃபர் ஸாதிக் றஹிமஹுல்லாஹ் அவர்கள் மதீனாவிற்கு வந்த போது அவர்களிடமிருந்து கல்வி கற்க மக்கள் ஒன்று கூடினார்கள். அப்போது அவர்கள், மக்களிடம் "நான்கு விஷயங்களைக் கடைப்பிடிக்காத நான்கு மனிதர்கள் மீது எனக்கு ஆச்சரியம் ஏற்பட்டுள்ளது" என்று கூறினார்கள்.

(01). சோதனைகளில் சிக்கியுள்ள மனிதன்: 

"யா அர்ஹமர் ராஹிமீன்"

என்று கூறாமல் இருப்பதைக் கண்டு எனக்கு ஆச்சரியமாக இருக்கிறது. ஆனால் குர்ஆனில் ஹஸ்ரத் ஐயூப் (அலை) அவர்களைப் பற்றி

இன்னும், அய்யூப் தம் இறைவனிடம் “நிச்சயமாக என்னை (நோயினாலான) துன்பம் தீண்டியிருக்கிறது; (இறைவனே!) கிருபை செய்பவர்களிலெல்லாம் நீயே மிகக் கிருபை செய்பவனாக இருக்கின்றாய்” என்று பிரார்த்தித் போது,(அல்குர்ஆன் : 21:83)

என்று கூறினார்கள். இந்த துஆவின் பலன் குர்ஆனிலேயே கூறப்பட்டுள்ளது.

நாம் அவருடைய பிரார்த்தனையை ஏற்றுக் கொண்டோம்; அவருக்கு ஏற்பட்டிருந்த துன்பத்தையும் நீக்கி விட்டோம்; அவருடைய குடும்பத்தையும், பின்னும் அதைப் போன்ற ஒரு தொகையினரையும் (அவருக்குக் குடும்பமாகக்) கொடுத்தோம் - இது நம்மிடத்திலிருந்துள்ள கிருபையாகவும் ஆபிதீன்களுக்கு (வணங்குபவர்களுக்கு) நினைவூட்டுதலாகவும் இருக்கிறது. (அல்குர்ஆன் : 21:84)

(02). கவலையில் சிக்கியுள்ள மனிதன்:


"லா இலாஹ இல்லா அன்த்த ஸுப்ஹானக்க இன்னீ குன்து மினழ் ழாலிமீன்" 

என்று கூறாமல் இருப்பதைக் கண்டு எனக்கு ஆச்சரியமாக இருக்கிறது. ஆனால் குர்ஆனில் ஹஸ்ரத் யூனுஸ் (அலை) அவர்களைப் பற்றி

"இன்னும் (நினைவு கூர்வீராக:) துன்னூன் (யூனுஸ் தம் சமூகத்தவரை விட்டும்) கோபமாக வெளியேறிய போது, (பாவிகள் சமூகத்தை விட்டும் வெளியேறி விட்ட படியால்) அவரை நாம் நெருக்கடியில் ஆக்கமாட்டோம் என்று எண்ணிக் கொண்டார்; எனவே அவர் (மீன் வயிற்றின்) ஆழ்ந்த இருளிலிருந்து “உன்னைத் தவிர வணக்கத்திற்குரிய நாயன் யாருமில்லை; நீ மிகவும் தூய்மையானவன்; நிச்சயமாக நான் அநியாயக்காரர்களில் ஒருவனாகி விட்டேன்” என்று பிரார்த்தித்தார்." (அல்குர்ஆன் : 21:87)

என்று கூறினார்கள். இந்த துஆவின் பலன் குர்ஆனிலேயே கூறப்பட்டுள்ளது.

"எனவே, நாம் அவருடைய பிரார்த்தனையை ஏற்றுக் கொண்டோம்; அவரைத் துக்கத்திலிருந்தும் விடுவித்தோம். இவ்வாறே முஃமின்களையும் விடுவிப்போம்." (அல்குர்ஆன் : 21:88)

(03). பயம், திடுக்கம் ஏற்பட்ட மனிதன்:

"ஹஸ்புனல்லாஹு வனிஃமல் வகீல்"

என்று கூறாமல் இருப்பதைக் கண்டு எனக்கு ஆச்சரியமாக இருக்கிறது. ஆனால் குர்ஆனில் ஸஹாபாக்கள் பயத்தின் போது மக்களில் சிலர் அவர்களிடம்; “திடமாக மக்களில் (பலர் உங்களுடன் போரிடுவதற்காகத்) திரண்டு விட்டார்கள், எனவே அப்படையைப்பற்றி அஞ்சிக் கொள்ளுங்கள்” என்று கூறி (அச்சுறுத்தி)னர்; ஆனால் (இது) அவர்களின் ஈமானைப் பெருக்கி வலுப்படச் செய்தது: “அல்லாஹ்வே எங்களுக்குப் போதுமானவன். அவனே எங்களுக்குச் சிறந்த பாதுகாவலன்” என்று அவர்கள் கூறினார்கள்." (அல்குர்ஆன் : 3:173)

என்று கூறினார்கள். இந்த துஆவின் பலன் குர்ஆனிலேயே கூறப்பட்டுள்ளது.

"இதனால் அவர்கள் அல்லாஹ்விடமிருந்து நிஃமத்தையும் (அருட்கொடையையும்,) மேன்மையையும் பெற்றுத் திரும்பினார்கள்; எத்தகைய தீங்கும் அவர்களைத் தீண்டவில்லை; (ஏனெனில்) அவர்கள் அல்லாஹ்வின் விருப்பத்தைப் பின்பற்றினார்கள் - அல்லாஹ் மகத்தான கொடையுடையவனாக இருக்கிறான்." (அல்குர்ஆன் : 3:174)

(04) விரோதிகளின் சூழ்ச்சிகளில் சிக்கியுள்ள மனிதன்:

"உஃபவ்விலு அம்ரீ இலழ்ழாஹ் இன்னழ்ழாஹ பஸீருன் பில் இபாத்"

என்று கூறாமல் இருப்பதைக் கண்டு எனக்கு ஆச்சரியமாக இருக்கிறது. ஆனால் குர்ஆனில் பிர்அவ்னுடைய குடும்பத்தைச் சேர்ந்த ஒரு முஃமினான மனிதர்

“எனவே, நான் உங்களுக்குச் சொல்வதை நீங்கள் விரைவில் உணர்வீர்கள்; மேலும், நான் என் காரியத்தை அல்லாஹ்விடம் ஒப்படைத்து விடுகிறேன் - நிச்சயமாக அல்லாஹ் அடியார்களைக் கண்ணுற்றவனாகவே இருக்கின்றான்” (என்றும் அவர் கூறினார்). (அல்குர்ஆன் : 40:44)

என்று கூறினார்கள். இந்த துஆவின் பலன் குர்ஆனிலேயே கூறப்பட்டுள்ளது.

"ஆகவே, அவர்கள் திட்டமிட்ட தீமைகளை விட்டும் அல்லாஹ் அவரைக் காத்துக் கொண்டான். மேலும் வேதனையின் கேடு ஃபிர்அவ்னின் கூட்டத்தாரைச் சூழ்ந்து கொண்டது." (அல்குர்ஆன் : 40:45)

நன்றி: அஸீம் லாஹிர், கொழும்பு

இஸ்லாத்தை இகழ்வோரின் முகத்திரை கிழித்த தாமஸ் கார்லைல்

 

சரித்திரத்தில் ஐரோப்பியர்களின் குற்றச்சாட்டுகளும் விமர்சனங்களும் முஹம்மது நபியின் வாழ்வில்  எதிர்த்திசையிலான வலுப்படுத்தலாக அமைந்தன. அவை ஐரோப்பிய யூத காழ்ப்புணர்வின் குரூரத்தை அம்பலப்படுத்தினவே அன்றி முஹம்மது நபி புகழ் வாழ்வில் ஒரு தூசு அளவுக்கு கூட மாசுபடுத்திடவில்லை.

19 ம் நூற்றாண்டின் பிற்பகுதியில் ஐரோப்பிய உலகில் முஹம்மது (ஸல்) அவர்களுக்கு எதிராக புயல் வீசிக் கொண்டிருந்த காலகட்டத்தில் இங்கிலாந்தின் புகழ்பெற்ற வீச்சு மிகுந்த சிந்தனையாளரும் அற்புதமான பேச்சாளருமான தாமஸ் கார்லைல் Heroes and Hero-Worship என்ற தலைப்பில் உலகின் கதாநாயகர்களைப் பற்றி தொடர் உரைகள் நிகழ்த்தினார். எடின்பரா பல்கலையில் சட்டம் பயின்ற அவரது உரைகளை மக்கள் கட்டணம் செலுத்திக் கேட்டனர். அவர் எழுதிய Heroes (கதாநாயகர்கள்) என்ற நூலுக்கு இலக்கியத்திற்கான நோபல் பரிசு கிடைத்தது. கார்லைல் தனது உரைகளுக்கு கவிதை கதாநாயகர்களாக தாந்தே, ஷேக்ஸ்பியர் ஆகிய இருவரையும், கதாநாயக பாதிரியாராக மார்டின் லூதரையும், கதாநாயக இலக்கிய எழுத்தாளராக ஜான்ஸனையும் ரூஸோவையும், ஆட்சியாளராக நெப்போலியனையும் தேர்வு செய்து அவர்கள் குறித்து ஆழமான கருத்துரைகளை வழங்கினார். 1840 ம் மே 8ம் தேதி வெள்ளிக்கிழமை அன்று ’ கதாநாயகர் - ஒரு தீர்க்கதரிசியாக’ என்ற தலைப்பில் உரையாற்றினார். அப்போது இந்த தலைப்பிற்கு தீர்க்கதரிசிகளின் பட்டியலிலிருந்து மோஸேவையோ இயேசுவையோ தேர்ந்தெடுக்காமல் யாரும் எதிர்பாரத விதமாக முஹம்மது (ஸல்) அவர்களை தேர்வு செய்தார். 

 வெளையர்கள் கருப்பின மக்கள் மீது கொண்டிருந்த வெறுப்பைபோல் அந்த கிருத்துவ சமுதாயம் முஹம்மது (ஸல்) அவர்களின் மீது வெறுப்புக் கொண்டிருந்தது. தலைப்பே அவர்களை திடுக்கிட வைத்தது என்றால் தொடர்ந்து அவர் பேசிய தகவல்களில் ஐரோப்பிய மக்களுக்கு பல அதிர்ச்சிகரமான உண்மைகள் காத்திருந்தன.

“முஹம்மதுவுக்கு எந்த வேதச் செய்தியும் வரவில்லை என்று நையாண்டி பேசிய 17 ம் நூற்றாண்டைச் சார்ந்த Hugo Grotius  என்ற டச்சு கவிஞனின் கருத்தை மறுத்து தன்னுடைய உரையை தொடங்கிய கார்லைல், “It is a great shame for anyone to listen to the accusation that Islam is a lie and that Mohammad was a fabricator and a deceiver" என்று தொடர்ந்தார்.

"இஸ்லாம் பொய்யான ஒரு சமயம்; முஹம்மது ஒரு ஏமாற்றுக்காரர் என்று குற்றச் சாட்டை ஏற்பது எந்த நாகரீகமான பிரஜைக்கும் வெட்கரமானது."  என்ற அவரது தொடக்கம் நேயர்களை நிமிர்ந்து உட்கார வைத்தது,

Hugo Grotius  கற்பனையாகவும் கிறுக்குத்தனமாகவும் சொன்ன கதைகளில் கிருத்துவ உலகம் அகமகிழ்ந்து கொண்டிருந்த்து. முஹம்மது சில புறாக்களை வளர்த்தார், அந்தப் புறாக்களுக்கு அவர் நல்ல பயிற்சி கொடுத்தார். அவை அவரது தோளில் வந்து உட்கார்ந்து அவரது காதோரம் வைக்கபடுகிற தானியங்களை சாப்பிடும், அதைதான் தனக்கு வஹி- இறைச் செய்தி வருவதாக அவர் கூறிக்கொண்டார் என முட்டாள்தனமாக கதை கட்டி விட்டிருந்தார் Hugo Grotius . இவர் மட்டுமல்ல இன்றும் தங்கள் பொய்யான கோட்பாடுகளையும் மதங்களையும் மக்களிடையே பரப்பப் பாடுபடும் பல பிரச்சாரகர்களும் இப்படித்தான் உண்மைக்கு சற்றும் தொடர்பில்லாத அறிவீனமான கற்பனைகளை முஹம்மது (ஸல்) அவர்கள் விசயத்தில் நம்பியும் பேசியும் வருகிறார்கள். இஸ்லாம் தொடர்பாக தங்களுக்குத் தாங்களே உருவாக்கிக் கொண்ட அறிவீனமான கருத்துக்களை நம்பி, பேசி, அதையே விவாதம் செய்து பரப்புவதன் மூலம் அற்பமாக சந்தோஷப்பட்டுக் கொண்டிருந்த பலர் நிறைந்திருந்த அந்த திரளான சபையில் கார்லைல் உரத்துக் கூறினார்.

 “இந்த மனிதர் விசயத்தில் இனவெறியோடு திட்டமிட்டு நாம் உருவாக்கிய இந்தப் பொய்களால் நமக்குத்தான் இழிவே தவிர ஒருபோதும் அவருக்கல்ல.”

 தொடர்ந்து நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்களின் நாணயம், உள்ளத்தூயமை ஆகியவற்றை சிலாகித்துப் பேசிய கார்லைல், நபிகள் நாயகத்தின் ஒரு செயலை மிக உவப்போடு குறிப்பிட்டார்.

முஹம்மது (ஸல்) ஒரு முறை மக்காவின் தலைவர்களுக்கு இஸ்லாமை எடுத்துச் சொல்லிக் கொண்டிருந்த போது அங்கு வந்த ஏழை கண் தெரியாதவரான அப்துல்லாஹ் பின் உம்மி மக்தூம் இடைமறித்து பேசினார். நபிகள் நாயகம் முகம் சுளித்தார். அப்போது அவ்வாறு செய்ய வேண்டாம் என்ற கருத்தில் “பார்வையற்றவர் தேடி வந்த போது முகம் கடுகடுத்தார்” என்ற கருத்தில் இறைவசனம் அருளப்பெற்றது.

 அதற்கு பிறகு அப்துல்லாஹ் பின் உம்மி மக்தூம் (ரலி) தன்னிடம் வருகிறபோது அவரை “நான் கண்டிக்கப்பட காரணமாக இருந்தவரே வருக!” என பாசத்தோடு நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்கள் அழைப்பார்கள். வெளியூர்களுக்குச் சென்ற நேரங்களில் இரண்டு முறை அவரை மதீனா நகரின் பொறுப்பாளராக நியமித்தார்கள். இந்த இரண்டு நிகழ்வுகளை எடுத்துக் காட்டிய கார்லைல் “கதாநாயக தீர்க்கதரிசியின் உளத்தூய்மையும் நேர்மையும் இந்த அளவுக்கு இருந்தன” என்று கூறினார்.

நபிகள் நாயகத்தின் சத்தியத்தன்மையை எடுத்துக்காட்ட கார்லைல் அற்புதமான - உலக அனுபவத்தின் சத்தாக அமைந்த ஒரு நியதியை எடுத்துவைத்தார்.

“முஹம்மது ஒரு ஏமாற்றுக்கார்ராக இருந்திருந்தால் 12 நூற்றாண்டுகளாக நிலைத்திருக்கிற - 18 கோடி மக்கள் நிழல் பெறுகிற ஒரு சமயத்தை அவரால்  நிறுவி இருக்க முடியாது. சரியான அடித்தளமில்லாத ஒரு கட்டிடம் சீக்கிரம் விழுந்து விடும். மோசடியை நீண்ட காலத்திற்கு மறைத்து வைக்க முடியாது. பொய் சீக்கிரமே வெளுத்து விடும்.”

  நன்றி : ரீட்இஸ்லாம்.நெட் 

---------------------- 

இஸ்லாம் என்றால் என்னமுஸ்லிம் என்றால் யார்?
அல்லாஹ் என்றால் யார்?
http://quranmalar.blogspot.com/2012/10/blog-post_8.htmlஞாயிறு, 25 அக்டோபர், 2020

Let us know our Real God!


 When people worship the creations or objects other than the Real Creator,the sense of seriousness towards God is lost in them and thus they dare to commit sins fearlessly. Apart from that, the human race gets divided into sects and castes formed around the different deities taken by them.

If such people suddenly face unbearable calamities they ignore those false gods and turn to the real true God.

God Almighty exposes the hypocrisy of such people in the Quran by quoting an example of men traveling at sea:

10:22. It is He who enables you to travel on land and sea until, when you are in ships and they sail with them by a good wind and they rejoice therein, there comes a storm wind and the waves come upon them from everywhere and they assume that they are surrounded, supplicating Allah , sincere to Him in religion, "If You should save us from this, we will surely be among the thankful." 

(Allah means ‘the only God worthy of worship’)

When such a life-threatening situation arises, people will forget all the deities they worshiped every day. They do not try to bring to mind the images, idols or tombs (as in Dargahs) which they worshiped on the shore and plead, 'Save us from this danger'. Instead, they realize that only the true God can save them. They call on the Creator with a pure heart. The above verse says that they sincerely realizes that only He can answer the prayers and that He is the only Lord worthy of worship both on land and sea.

Thanklessness of people!

But if the Lord accepts their plea and saves them, they forget to be thankful to Him after reaching the shore. Again they  go back to  worship their false gods. God Almighty points out this trend:

17:67 Then do you feel secure that [instead] He will not cause a part of the land to swallow you or send against you a storm of stones? Then you would not find for yourselves an advocate. 

17:68 Or do you feel secure that He will not send you back into the sea another time and send upon you a hurricane of wind and drown you for what you denied? Then you would not find for yourselves against Us an avenger. 

17:69 Or do you feel secure that He will not send you back into the sea another time and send upon you a hurricane of wind and drown you for what you denied? Then you would not find for yourselves against Us an avenger. 

#Day_of_Judgment!

So for whatever may the reason, we must not forget our true reality. We should worship only the One Who has created us and sustains us. Unto Him we have to return and answer for our deeds on earth. Let us not forget that death is not an end but a beginning of the eternal life. 

------------------ 

links:

One God! One Mankind! One faith!

https://houseofpeaceblr.blogspot.com/2013/03/one-god-one-mankind-one-faith.html

வியாழன், 22 அக்டோபர், 2020

முஹம்மது (ஸல்) என்ற மாமனிதர்

 #நபிகள்_நாயகம் (ஸல்..)

அவர்களைப் பற்றி உயிரியல் ஆசிரியர்

#சுஜித்_லால் அவர்களின் கருத்துகள்...
முஸ்லிமல்லாதவர்கள் நபிகள் (ஸல்..) அவர்களைப் பற்றி அறிந்து கொள்ள, தவறான கருத்தை மாற்ற இது மட்டும் போதுமானது...
இஸ்லாத்தின் நபி முஹம்மதுவை தூதர் என்பதை சற்றே தள்ளி வைத்து பின்வரும் ஆளுமைகளைப் பாருங்கள்.
முஹம்மது யார் என்பதையும், மற்றும் அவர் ஏன் இவ்வளவு விவாதிக்கப்படுகிறார் என்பதையும் நீங்கள் புரிந்துகொள்வீர்கள்...
முஹம்மது என்ற அனாதை சிறுவன்!
முஹம்மது என்ற ஆடு மேய்ப்பன்!
முஹம்மது என்ற எழுத படிக்க தெரியாதவர்!
முஹம்மது என்ற இளைஞன்!
முஹம்மது என்ற வணிகர்!
முஹம்மது என்ற கணவர்!
முஹம்மது என்ற நேர்மையானவர்.
முஹம்மது என்ற தத்துவவாதி.
முஹம்மது என்ற சமூக சீர்திருத்தவாதி
முஹம்மது என்ற பெண் விடுதலையாளர்.
முஹம்மது என்ற அனாதைகள் பாதுகாவலர்.
முஹம்மது என்ற ஏழைகளின் பாதுகாவலர்!
முஹம்மது என்ற மனித உரிமை ஆர்வலர்!
முஹம்மது என்ற அடிமை விடிவிப்பாளர்.
முஹம்மது என்ற அகதி.
முஹம்மது என்ற குடும்பத் தலைவர்.
முஹம்மது என்ற பிதாமகன் (தலைவன்)
முஹம்மது என்ற சிப்பாய்.
முஹம்மது என்ற இராஜதந்திரி.
முஹம்மது என்ற போதை ஒழிப்பாளர்.
முஹம்மது என்ற நீதிபதி.
முஹம்மது என்ற சட்ட வல்லுநர்.
முஹம்மது என்ற தலைமை தளபதி.
முஹம்மது என்ற ஆட்சியாளர்.
எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக #முஹம்மது என்ற ஒரு #மனிதன்.
கிரேக்க மற்றும் ரோமானிய புராணங்களின் கதை அல்ல.
AD 571 இல் பிறந்தார் 632 இல் மறைந்தார்.
நவீன கால மனிதன்:
ஒரு மனித வாழ்க்கையில் பல நூற்றாண்டுகளாக செய்ய வேண்டிய காரியங்களை ஒரு மனித ஆயுள் காலத்திற்குள் செய்த பெரிய தீர்க்கதரிசி.
அதுவும் மேற்கத்தியர்களின் வார்த்தைகளில் சொல்வதென்றால்...
நிரந்தர இராணுவம் இல்லாமல்,
ஒரு மெய்க்காப்பாளர் கூட இல்லாமல்,
அரச வாழ்வும் அரண்மனையும் இல்லாமல்,
நிலையான வருமானம் இல்லாமல்,
ஒரு முன்னுதாரணமான ஆட்சியை நிறுவி நடைமுறைக்கு கொண்டு வந்தவர் என்று யாரையாவது ஆணையிட்டு சொல்ல முடியும் என்றால், அது முஹம்மது நபியை மட்டுமே சொல்ல முடியும்...
அந்த மனிதனைப் படிக்க முயற்சி செய்யுங்கள்.
முஹம்மது அனாதை சிறுவன் முதல் அரேபியாவின் ஆட்சியாளர் வரை நடந்த வழிகளைப் பார்த்தால், உண்மையான முஹம்மது யார் என்பதை நீங்கள் புரிந்து கொள்வீர்கள்...
தாயின் காலடியில் சொர்க்கம் என்பதை கற்பித்த நபி !
பக்கத்து வீட்டுக்காரர் பசியுடன் இருந்தால் உங்கள் வயிறை நிரப்ப வேண்டாம் என்று உத்தரவிடுவதன் மூலம், அதில் சாதி பார்க்க வேண்டாம் என்று கற்பித்த நபி !
திருடியவர் என் மகள் பாத்திமா என்றாலும் கையை வெட்டுங்கள் என்று சொன்ன நீதியாளர் !
வெள்ளை நிற சல்மான் ஃபாரிஸ், கருப்பு நிற பிலால் இருவரையும் அதே வரிசையில் வரிசைப்படுத்தியவர் !
இனவாதம் வேண்டாம் என்று உலகுக்கு கற்றுக் கொடுத்தவர் !
இறந்தது நம் மதத்தின் குழந்தைகள் அல்ல என்று தோழர் ஒருவர் சொன்னபோது, குழந்தைகளுக்கு என்ன மதம் என்று தோழரை கடிந்தவர் !
பெற்றோரை "சீ" என்று இகழ்வாய் ஒரு வார்த்தை கூட சொல்லாதே என்றார் அன்பின் தூதர் !
மரணம் நெருங்கிய போதும் என் மக்கள்,
என் மக்கள் என்று மக்களை நினைத்து அழுத உன்னதமான ஈடு இணை இல்லாத தலைவர் !
உங்கள் கணவரை சபிக்க வேண்டாம்.
மேலும் மனைவியை பார்வையால் கூட சங்கடப்படுத்த வேண்டாம் என்று கற்றுக் கொடுத்த குடும்பத் தலைவர் !
தந்தையின் வியர்ப்பு குடும்பத்தின் ஆதாரம் என்று நினைவூட்டினார் தீர்க்கதரிசி !
ஒரு சவ ஊர்வலம் தங்களை கடந்து சென்றபோது எழுந்து நின்று மரியாதை செய்த நபியோடு, தோழர் ஒருவர் இது ஒரு முஸ்லிமின் சவ ஊர்வலம் அல்ல என்று நினைவூட்டிய போது அவரும் ஒரு மனிதன் தானே இன்று அந்த ஜனாசாவிற்கும் கண்ணியம் காட்டிய இறைத்தூதர் !
கணவன் உனக்கு தலாக் எனும் விவாகரத்து செய்யும் போது அவனிடமிருந்து உனக்கு திருப்திகரமான வாழ்க்கை அமையவில்லை என்றால், நீயும் திருப்பி அவனை விவாகரத்து செய்யலாம் என்று ஆண், பெண் இரு பாலருக்கும் சமநீதியை உறுதி ஆக்கிய நீதிமான் !
ஒருவரைக் கண்டு புன்னகைத்தால் அது புண்ணியம் என்றுரைத்தவர் !
எனக்கு என் மதம், உங்களுக்கு உங்கள் மதம். மற்ற மதத்தினரை கேலி செய்து பரிகசிக்க கூடாது என்று கண்டித்தவர் !
பெண்கள் என்றால் ஆதரிக்கப்பட வேண்டியவர்கள். கண்ணியப்படுத்தப்பட வேண்டியவர்கள் என்று ஆரம்பத்திலேயே கற்றுத் தந்தவர் !
வழியில் தடையாக ஒரு முள்ளைக் கண்டாலும் அதை நீக்காமல் அந்த வழியில் முன்னே போகக் கூடாது என்று கற்றுத் தந்தவர் !
உலகிலேயே மிகவும் குறைவான செலவில் நடத்தப்படும் திருமணமே மிகச் சிறப்பான திருமணம் என்று சொல்லித்தந்த அண்ணல் !
கல்வி ஒரு விசுவாசியுடைய ஆகப்பெரிய செல்வம். அதை எங்கு தேடியாவது பெற்றுக் கொள்ள வேண்டும் என்று நினைவூட்டியவர் !
பெண்களின் பாதுகாப்பு தான் சமூகத்தின் அஸ்திவாரம். பெண்மக்கள் உள்ள குடும்பம் தான் உன்னதமான குடும்பம் என்று கற்றுத்தந்தவர் !
உன்னுடைய விரல்கள், நீ யார் என்பதை அறியும் அடையாளம் என்று சொல்லித் தந்தவர் !
அனாதை பிள்ளைகளின்
முன்பாக தன் சொந்தப் பிள்ளைகளை கொஞ்சக் கூடாது என்று கட்டளையிட்டவர்!
Image may contain: ‎text that says "‎முஹம்மது நபி ﷺ صلهِ‎"‎
You and 1 other

வெள்ளி, 9 அக்டோபர், 2020

முஹம்மத் நபியும் மாற்று மதத்தினரும்

 நபி(ச) அவர்கள் இஸ்லாத்தின் போதகராவார். இஸ்லாத்தை பயங்கர வாதமாகவும் தீவிரவாதமாகவும் சித்தரிப்பவர்கள் முஹம்மது நபியைக் கொடூரமானவராகச் சித்தரிக்க முற்படுகின்றனர். நபி முஹம்மத்(ச) அவர்கள் மாற்று மதத்தவர்களுடன் எப்படி நடந்து கொண்டார்கள் என்பது வரலாற்றில் ஆதாரபூர்மாகப் பதியப்பட்டுள்ளது. முஹம்மது நபி கொடூர குணம் கொண்டவராக இருந்ததே இல்லை.

‘நபி(ச) அவர்கள் மென்மையான சுபாவமுடையவராக இருந்தார்கள்” என ஆயிஷா(ர) அவர்கள் அறிவிக்கின்றார்கள்.  (நூல்: முஸ்லிம் 1213-137)

அவர்கள் எதிலும் இலகுத் தன்மையை நேசிப்பவராகவே இருந்தார்கள். பின்வரும் நபிமொழி மூலம் இதை அறியலாம்.

‘ஆயிஷா(ர) அறிவித்தார். இரண்டு விஷயங்களில் விரும்பியதைத் தேர்ந்தெடுத்துக் கொள்ளும்படி அல்லாஹ்வின் தூதரிடம் கூறப்பட்டால் அவர்கள் அவ்விரண்டில் இலேசானதையே – அது பாவமான விஷயமாக இல்லாதிருக்கும் பட்சத்தில் – எப்போதும் தேர்ந்தெடுப்பார்கள். அது பாவமான விஷயமாக இருந்தால் மக்களிலேயே அதிகமாக அதிலிருந்து வெகு தொலைவில் (விலகி) நிற்பார்கள். இறைத்தூதர்(ச) அவர்கள், தமக்காக என்று எவரையும் பழிவாங்கியதில்லை; அல்லாஹ்வின் புனித(ச் சட்ட)ம் எதுவும் சீர்குலைக்கப்பட்டு, அதற்கு பதிலாக அல்லாஹ்வின் சார்பாகப் பழிவாங்க வேண்டுமென்று அவர்கள் விரும்பினாலே தவிர. (அப்போது மட்டும் பழி வாங்குவார்கள்.)”   நூல்: புஹாரி 3560, முஸ்லிம் 2327-77

மென்மையான சுபாவமும் இலகுவான போக்குமுடைய நபி(ச) அவர்கள் இதே இயல்புடன்தான் மாற்று மதத்தவர்களுடன் நடந்து கொண்டார்கள்.

01. அன்பான அணுகுமுறை:

முஹம்மத் நபியை அல்குர்ஆன் ஒரு அருளாகவே அறிமுகம் செய்கின்றது.

‘(நபியே!) அகிலத்தாருக்கு அருட் கொடையாகவேயன்றி உம்மை நாம் அனுப்பவில்லை.”

(21:107)

அகிலத்தார் அனைவர் மீதும் அவர் அன்புடையவராகவே இருந்தார்.

மனிதர்கள் மீது அன்பு காட்டாதவர்கள் மீது அல்லாஹ் அன்பு காட்டமாட்டான் என்பது அவரது போதனையாகும்.

இறைத்தூதர்(ச) அவர்கள் கூறினார்கள்: ‘மனிதர்களின் மீது கருணை காட்டாதவனுக்கு அல்லாஹ் கருணைகாட்ட மாட்டான். என ஜரீர் இப்னு அப்தில்லாஹ்(ர) அறிவித்தார்.” (நூல்: புஹாரி 7376)

மனிதர்கள் மீது அன்பு காட்ட வேண்டும் எனும் போது அதில் முஸ்லிம், முஸ்லிம் அல்லாத அனைவரும் உள்ளடங்குவர். உயிர் உள்ள ஜீவன்கள் அனைத்தின் மீதும் அன்பு காட்டுமாறும் அவர் போதித்தார். இந்த வகையில் மாற்று மதத்தவர்களுடனும் அன்புடன் அவர் நடந்து கொண்டார்.

02. மன்னித்தல்:

மாற்று மதத்தவர்களால் உலகில் யாருமே சந்திக்காத அளவுக்கு கொடுமைகளை நபி(ச) அவர்கள் சந்தித்தார்கள். அவர் பழிவாங்கப்பட்டார், ஊரை விட்டும் விரட்டப்பட்டார், மக்கா பள்ளியை விட்டும் தடுக்கப்பட்டார், அவரது தோழர்கள், தொடரான வன்முறைக்கு உள்ளானார்கள். ஈற்றில் முஹம்மது நபி மக்காவை வெற்றி கொண்டார்கள். தனக்கு முன்னால் தம்மை அழிக்கத் துடித்தவர்கள் கை கட்டி நின்று கொண்டிருந்த போது அத்தனை பேருக்கும் பொது மன்னிப்பு வழங்கினார்கள்.

தண்டிக்க நியாயம் இருந்தும், அதிகார பலம் இருந்தும் அத்தனை கொடுமைகளையும் மறந்து மன்னித்த அந்த மாமனிதரை வன்முறையாளராகவும் கொடூரமானவராகவும் சித்தரிப்பது எவ்வளவு அநியாயமானது என்று சிந்தித்துப் பாருங்கள்.

03. எதிரிகளுக்காகப் பிரார்த்தித்தவர்

எதிரிகளைப் பலரும் சபிப்பார்கள். முஹம்மது நபி தனது எதிரிகளுக்கும் நேர்வழி கிடைக்க வேண்டும் என்று பிரார்த்தித்தவராவார்.

நபி(ச) அவர்களது தோழர் அபூ ஹுரைரா என்பவர் தனது தாய் நபி(ச) அவர்களைத் திட்டித் தீர்ப்பதாகக் கூறுகின்றார். பதிலுக்கு அந்தத் தாய்க்கு நேர்வழி காட்டுமாறு நபியவர்கள் பிரார்த்தனை செய்தார்கள்.

இவ்வாறு அபூ ஜஹ்ல் எனும் இஸ்லாத்தின் பரம விரோதிக்காகக் கூட நபியவர்கள் பிரார்த்தித்துள்ளார்கள் எனும் போது அவர்களது அன்பு உள்ளம் எத்தகையது என்பதைப் புரிந்து கொள்ளுங்கள்.

தாயிப் நகரில் தன்னை ஓட ஓட இரத்தம் வழிந்து மயக்கம் ஏற்படுமளவுக்கு அடித்தவர்களைக் கூட அழித்துவிடட்டுமா? என்ற மலக்குகளின் கேள்விக்கு சற்றும் சளைக்காமல் வேண்டாம் எனக் கூறி இவர்கள் இஸ்லாத்திற்கு வராவிட்டால் கூட பரவாயில்லை இவர்களது சந்ததிகளாவது சத்திய வழிநடக்க வேண்டும் என்று பிரார்த்தித்த உத்தம நபிதான் முஹம்மத் நபியவர்கள்!

04. அன்பளிப்பு:

நபியவர்கள் முஸ்லிம் அல்லாதவர் களுடன் அன்பளிப்புக்களைப் பரிமாறியுள்ளார் கள். முஸ்லிம் அல்லாதவர்களுக்கு அவர்கள் அன்பளிப்புக்களை வழங்கியுள்ளார்கள். அவர்கள் வழங்கிய அன்பளிப்புக்களை ஏற்றுள்ளார்கள். பிற சமூகங்களுடன் நல்லுறவைப் பேணும் விதத்திலேயே அவர்கள் வாழ்ந்துள்ளார்கள் என்பதையே இது எடுத்துக் காட்டுகின்றது.

05. சமூக உறவுகள்:

நபி(ச) அவர்கள் முஸ்லிம் அல்லாத மக்களுடன் சராசரியான சமூக உறவைப் பேணியுள்ளார்கள். யூதர்கள் முஸ்லிம்களின் எதிரிகளாக இருந்தும் அவர்களுடனும் நல்லுறவைப் பேணியுள்ளார்கள்.

யூத மூதாட்டி ஒருவர் நபி(ச) அவர்களை விருந்துக்கு அழைத்தாள். நபியவர்கள் அந்த அழைப்பை ஏற்று தமது தோழர்களுடன் சென்றார்கள். அவள் உணவில் விஷம் கலந்து கொடுத்தாள். அப்படியிருந்தும் நபியவர்கள் அவளை மன்னித்தார்கள் என்பதை அவர்களின் பரிசுத்த வரலாற்றில் கணலாம்.

இவ்வாறே யூத சிறுவன் ஒருவன் நோயுற்ற போது சென்று அவனை நோய் விசாரித்தார்கள் என்பதை அவர்களின் வரலாற்றில் இன்னுமோர் தடமாக இருப்பதைக் காணலாம்.

06. கொடுக்கல்-வாங்கல்கள்:

யூத சமூகத்துடன் நபி(ச) அவர்கள் கொடுக்கல்-வாங்கல் உறவைப் பேணியுள்ளார்கள். மதீனாவின் ஜனாதிபதியாக இருந்த நபி(ச) அவர்கள் அந்நாட்டின் சிறுபான்மைச் சமூகமான யூதர்களுடன் சுமுக உறவைப் பேணியுள்ளார்கள்.

நபி(ச) அவர்கள் யூதர்களுடன் கொடுக்கல்-வாங்கலில் ஈடுபட்டுள்ளார்கள். தமது மரணம் வரை இந்த நல்லுறவைப் பேணியுள்ளார்கள்.

ஆயிஷா(ர) அறிவித்தார். தம் போர்க் கவசம் முப்பது ஸாவுகள் வாற்கோதுமைக்குப் பகரமாக ஒரு யூதரிடம் அடகு வைக்கப்பட்டிருந்த நிலையில் இறைத்தூதர்(ச) அவர்கள் இறந்தார்கள்.

மற்றோர் அறிவிப்பில், ‘இரும்புக் கவசம்” என்றும் இன்னோர் அறிவிப்பில், ‘இரும்புக் கவசம் ஒன்றை யூதரிடம் அடகு வைத்தார்கள்” என்றும் இடம் பெற்றுள்ளது. ” (புஹாரி: 2916)

07. முஸ்லிம் அல்லாதோருடனான உறவுகள்:

அன்று நபி(ச) அவர்கள் இஸ்லாத்தைப் போதித்த போது சிலர் ஏற்றனர், சிலர் மறுத்தனர். நபி(ச) அவர்களின் மனைவி உம்மு ஹபீபாவின் தந்தை இஸ்லாத்தை ஆரம்பத்தில் கடுமையாக எதிர்த்தவராவார். இந்த சூழ்நிலையிலும் முஸ்லிம் அல்லாத இரத்த உறவுகளைப் பேணும் படியும் அவர்களுக்கான அந்தஸ்தினை வழங்கும் படியும் நபி(ச) அவர்கள் போதித்தார்கள்.

முஸ்லிம் அல்லாதவர்களை இஸ்லாத்தை எதிர்ப்பவர்கள். இஸ்லாத்தை எதிர்க்காதவர்கள் என இரண்டாக வகுத்து அவர்களுடன் மிக நீதத்துடனும் நியாயத்துடனும் நல்லுறவுடனும் நடந்து கொள்ளுமாறும் மார்க்கம் ஏவுகின்றது.

‘எவர்கள் மார்க்க(விடய)த்தில் உங்களுடன் போரிடவில்லையோ அவர்களுக்கும், மேலும், உங்களை உங்களது இல்லங்களை விட்டும் வெளியேற்றவில்லையோ அவர்களுக்கும் நீங்கள் நன்மை செய்வதையும் அவர்களுடன் நீங்கள் நீதியாக நடப்பதையும் அல்லாஹ் உங்களுக்குத் தடுக்கவில்லை. நிச்சயமாக அல்லாஹ் நீதியாக நடப்பவர்களை நேசிக்கின்றான்.”

‘எவர்கள் மார்க்க(விடய)த்தில் உங்களுடன் போரிட்டு, உங்களை உங்களது இல்லங்களை விட்டும் வெளியேற்றினார்களோ அவர்களையும் மேலும், உங்களை வெளியேற்றிட உதவி செய்தார்களோ அவர்களையும் நேசத்திற்குரியவர்களாக எடுத்துக் கொள்வதையே அல்லாஹ் உங்களுக்குத் தடுக்கின்றான். அவர்களை யார் நேசர்களாக எடுத்துக் கொள்கின்றார்களோ அவர்கள்தாம் அநியாயக்காரர்கள்.”

‘எவர்கள் மார்க்க(விடய)த்தில் உங்களுடன் போரிடவில்லையோ அவர்களுக்கும், மேலும், உங்களை உங்களது இல்லங்களை விட்டும் வெளியேற்றவில்லையோ அவர்களுக்கும் நீங்கள் நன்மை செய்வதையும் அவர்களுடன் நீங்கள் நீதியாக நடப்பதையும் அல்லாஹ் உங்களுக்குத் தடுக்கவில்லை. நிச்சயமாக அல்லாஹ் நீதியாக நடப்பவர்களை நேசிக்கின்றான்.” (60:7-8-9)

08. அண்டை அயலவர்கள்:

இவ்வாறே முஸ்லிம் அல்லாத அண்டை அயலவர்களுடன் மிக நல்ல முறையில் நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்று நபி(ச) அவர்கள் போதித்தார்கள். முஸ்லிம் நாட்டில் வாழும் முஸ்லிம் அல்லாத இஸ்லாத்தை எதிர்க்காத மாற்று மதத்தவர்களுடன் நல்ல முறையில் நடந்து கொள்ளுமாறு கூறியதுடன் இத்தகையவர்களைக் கொலை செய்தவன் சுவனத்தின் வாடையையும் நுகர முடியாது என்றும் கண்டித்துள்ளார்கள்.

இறைத்தூதர்(ச) அவர்கள் கூறினார்கள்: ‘(இஸ்லாமிய அரசுடன் அமைதி ஒப்பந்தம் செய்து அதன் கீழ் வாழ்ந்து வரும்) ஓர் ஒப்பந்தப் பிரஜையைக் கொன்று விடுபவன் சொர்க்கத்தின் வாடையைக் கூட நுகர மாட்டான். அந்த நறுமணமோ நாற்பதாண்டுப் பயணத் தொலைவிலிருந்தே வீசிக் கொண்டிருக்கும். என அப்துல்லாஹ் இப்னு அம்ர்(ர) அறிவித்தார்.” (புஹாரி: 3166)

இத்தகைய போதனைகளைச் செய்தவரைத் தீவிரவாதியாகச் சித்தரிக்க முடியுமா? நபியவர்கள் வெறுமனே போதிப்பவராக மட்டும் இருக்கவில்லை. தனது போதனைகளின்படி வாழ்பவராகவும் இருந்தவராவார். நபி (ச) அவர்கள் இஸ்லாத்தைக் கடைப்பிடிப்பதில் உறுதியுடன் இருந்த அதே வேளை முஸ்லிம் அல்லாத மக்களுடன் சுமுகமான உறவைப் பேணிய உத்தமராகவும் திகழ்ந்தார்கள்.

உண்மையான இஸ்லாத்தைப் பின்பற்றும் எவரும் மாற்று மதத்தவர்களுக்கு அநீதி இழைப்பவராக இருக்க முடியாது! இஸ்லாத்தின் மீது காழ்ப்புணர்வு கொண்டவர்களே இத்தகைய தவறான சிந்தனையை பொதுமக்கள் மத்தியில் ஏற்படுத்தி வருகின்றனர் என்பதைக் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டியுள்ளது 

நன்றி: எஸ்.எச்.எம். இஸ்மாயில் ஸலபி

(ஆசிரியர், உண்மை உதயம்)

செவ்வாய், 25 ஆகஸ்ட், 2020

தற்கொலை இறைவனின் முடிவுப் படியா?

இறைவனின் நாட்டமின்றி எதுவும் நடக்காது என்று சொல்லும்போது ஒரு சிலர் தற்கொலையும் இறைவனின் முடிவுபடிதான் நடக்கிறதா? என்று கேள்வி எழுப்புகிறார்கள்.

இங்கு நாம் விதி பற்றிய ஓரு சிறு விளக்கத்தைத் தெரிந்து கொண்டால் நலம்.

உதாரணமாக ஒரு விதையையோ கடுகையோ எள்ளையோ எடுத்து நோட்டமிடுங்கள். அது பூமியில் விதைக்கப்பட்ட உடன் அது மண்ணோடும் நீரோடும் காற்றோடும் சேரும்போது அதற்கு மீண்டும் உயிரூட்டப்பட்டு அதில் இருந்து முளை, இலை, காம்புகள் தண்டுகள் என உருவாகி ஒரு முழு தாவரமாக உருவாகி அதிலிருந்து மீண்டும் தானியங்களோ பழங்களோ உருவாகும் அற்புதத்தை நீங்கள் காண்கிறீர்கள். இது நிகழவேண்டுமானால் என்னென்ன எல்லாம் அங்கு நடக்கவேண்டும் என்பதை இன்றைய அறிவியல் அறிவின் அடிப்படையில் சிந்தித்துப்பாருங்கள்.

இந்த நிகழ்வோடு தொடர்புடைய அனைத்து மூலக் கூறுகளுக்கும் அவற்றின் உட்கூறுகளுக்கும் உரிய இயல்புகளும் நடத்தையும் அவை இயங்குவதற்கான கட்டளைகளும் (உதாரணமாக மென்பொருள் போன்று) எழுதப்பட்டு இருக்க வேண்டும். அந்த தகவல்களின் அடிப்படையில்தான் அதிலிருந்து முளைக்கப் போகும் தாவரத்தின் இலை, தண்டு, காம்பு , காய், பழம் போன்றவற்றின் இயல்புகள், நிறங்கள், வடிவங்கள், மணம், சுவை போன்ற பலவும் அமையும்.

இது ஒரு மிகச்சிறு உதாரணம் மட்டுமே. இவை மட்டுமல்ல,  இன்னும் நம்மால் அறிய இயலாத ஏராளமான தகவல்களையும் கட்டளைகளையும்   - முன்கூட்டியே எழுதியதும் இயக்குவதும் கட்டுப்படுத்துவதும் யார்? சந்தேகமின்றி இவ்வுலகைப் படைத்து பரிபாலித்துவரும் இறைவனே என்பதை அறிவோம். நீங்கள் பௌதிக விதிகள், இயற்கை விதிகள், வேதியல் விதிகள் என்று அவற்றைப் பெயரிட்டு அழைத்தாலும் அவை அனைத்தும் எழுதியவன் இறைவனே. அவனையே திருக்குர்ஆன் அரபு மொழியில் அல்லாஹ் என்றழைக்கிறது.

(நபியே!) உயர்வான உம் இறைவனுடைய திருப் பெயரைத் துதிப்பீராக! அவன் எத்தகையவன் எனில், அவன்தான் படைத்தான்; பொருத்தமாகவும் பக்குவமாகவும் அமைத்தான்; மேலும், அவனே (அவற்றுக்கு வேண்டிய அனைத்தையும்) அளவுபட நிர்ணயித்து (அவற்றைப் பெறுவதற்கும் இயங்குவதற்கும்) வழிகாட்டினான். (திருக்குர்ஆன் 87:1-3)

பிரபஞ்ச உதாரணம்:
ஒரு விதையின் கதையே இது என்றால் இந்த மாபெரும் பிரபஞ்சத்தின் உருவாக்கம் பற்றி யோசித்துப்பாருங்கள். அதுவும் இல்லாமையில் இருந்து இதன் கரு உருவாகி இந்த மாபெரும் பிரபஞ்சம் உருவாக வேண்டுமென்றால் அதற்குள் எப்படிப்பட்ட தகவல்கள் , கட்டளைகள், மென்பொருள் போன்றவை எழுதப்பட்டு இருக்க வேண்டும்? நம் அற்பமான அனைத்துக் கற்பனைகளுக்கும் அப்பாற்பட்டவனாக வல்ல இறைவன் விளங்குகிறான். இதையே இஸ்லாமியர்கள் சுப்ஹானல்லாஹ் (அனைத்து மனித கற்பனைகளுக்கும் அப்பாற்பட்டு தூயவனாக அல்லாஹ் விளங்குகிறான்.)என்ற வார்த்தையால் வெளிப்படுத்துகின்றனர். 
இப்போது ஓரளவுக்கு நாம் விதி என்பதை ஓரளவுக்குப் புரிந்துகொள்ள இயலும். 
இந்தப் பிரபஞ்சம் உருவாகி அதன் அழிவை அடையும் வரையும் அதற்கு அப்பாலும் இங்கு நடக்கவுள்ள அனைத்தும் படைத்தவனுக்கு அத்துப்படி. 

படைப்புகளின் விதியை அல்லாஹ் வானங்களையும்பூமியையும் படைப்பதற்கு ஐம்பது ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பே எழுதிவிட்டான் என்று நபி ஸல் அவர்கள் கூறினார்கள்
 அறிவிப்பு : அம்ரு இப்னு ஆஸ்(ரலி)முஸ்லிம்திர்மதி.

இப்போது இவ்வுலகின் நிகழ்வுகளைப் பற்றி சிந்தித்துப்பாருங்கள். இந்த தற்காலிக வாழ்க்கையை ஒரு பரீட்சையாகவும் இவ்வுலகை அதற்கான பரீட்சைக் கூடமாகவும் படைத்துள்ள இறைவன் அதற்கேற்றவாறு மனிதனுக்கு செயல்பாடுகளில் விருப்ப உரிமையை வழங்கியுள்ளான். 
அந்த வகையில் ஒரு மனிதன் எதைத் தேர்ந்தெடுப்பான் அவனது  செயல்பாடுகள் என்ன விளைவை ஏறடுத்தும் என்பதெல்லாம் இறைவனின் அறிவில் உள்ளவையே. விதியை இவ்வாறு புரிந்து கொள்ளும்போது நமக்கு குழப்பம் ஏற்படுவதில்லை. 
விதி பற்றி இறைவன் நமக்கு இவ்வாறு கற்றுத்தருகிறான்:
பூமியிலோ, அல்லது உங்களிலோ சம்பவிக்கிற எந்தச் சம்பவமும் - அதனை நாம் உண்டாக்குவதற்கு முன்னரே (லவ்ஹுல் மஹ்ஃபூள்) ஏட்டில் இல்லாமலில்லை; நிச்சயமாக அது அல்லாஹ்வுக்கு மிக எளிதானதேயாகும்.
உங்களை விட்டுத் தவறிப்போன ஒன்றின் மீது நீங்கள் துக்கப்படாமல் இருக்கவும், அவன் உங்களுக்கு அளித்தவற்றின் மீது நீங்கள் (அதிகம்) மகிழாதிருக்கவும் (இதனை உங்களுக்கு அல்லாஹ் அறிவிக்கிறான்); கர்வமுடையவர்கள், தற்பெருமை உடையவர்கள் எவரையும் அல்லாஹ் நேசிப்பதில்லை. (திருக்குர்ஆன் 57:22, 23)
விதி பற்றிய அறிவு நமது சிற்றறிவின்  எல்லைக்கு அப்பாற்பட்டது. அதில் எந்த அளவுக்குத் தேவையோ அதை மட்டுமே வல்ல இறைவன் தனது வேதம் மூலமாகவும் தூதர் மூலமாகவும் அறிவித்துள்ளான். 

இந்தப் பின்னணியில் இருந்து பார்க்கும் போது இவ்வுலகின் நிகழ்வுகள் எதுவானாலும் -தற்கொலையோ, கொலையோ, பிறப்போ இறப்போ  எதுவானாலும் -அவை விதிப் பதிவேடான 'லவ்ஹுல் மஹ்ஃபூள்' இல் பதிவான ஒன்றே என்பதை நாம் விளங்கிக் கொள்ளலாம். 

--------------- 
தொடர்புடைய ஆக்கங்கள் சில:

இறைவன் ஏன் பரீட்சிக்க வேண்டும்?

மனிதனோடு ஷைத்தான் ஏனிங்கு வந்தான்?
படைத்தவனுக்கே பரிந்துரையா?